กิจกรรมการจัดการเรียนรู้


ส่งงานครูถวิล

วิชาเพิ่ม

ส่งงาน ว 31221 ของ ม.4/1
ส่งงาน ว 31221 ของ ม.4/2

วิชาพื้นฐาน

ส่งงาน ว 31101 ของ ม.4
ส่งงาน ว 31101 ของ ม.4

 

Download....รับงานคืน

เกมตารางธาตุ

แข่งขันเกมตารางธาตุสำหรับนักเรียน ม.4/1
แข่งขันเกมตารางธาตุสำหรับนักเรียน ม.4/2
แข่งขันเกมตารางธาตุสำหรับคนทั่วไป
ผลการแข่งขันเกมตารางธาตุ
CAIเรื่องโครงสร้างอะตอม

สถิติผู้เข้าใช้   Web Site Hit Counters